Wydawnictwo Laurum

Pełnia życia

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna»Zasady zakupu

Zasady zakupu

 

Regulamin księgarni internetowej MT Biznes Sp. z o.o.


Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się co następuje:

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników korzystających z księgarni internetowej MT Biznes Sp. z o.o. (dalej MT Biznes) z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa dostępnej na stronie www.laurum.pl

2. Użytkownicy zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania. Korzystanie przez Użytkowników z księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

 Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące słowa oznaczają:

• Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na Towary w księgarni internetowej MT Biznes, dostępnej na stronie internetowej www.laurum.pl

• MT Biznes – oznacza MT Biznes Sp. z o.o. ., z siedzibą w Warszawie 02-230, pod adresem ul. Jutrzenki 118, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016411, legitymująca się nr NIP 522-26-10-701, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 412 000,00 zł (opłacony w całości)

• Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do księgarni internetowej MT Biznes.

• Sklep - księgarnia internetowa MT Biznes dostępna na stronie www.laurum.pl

 

§ 3 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do:

  a. korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Użytkownika

  b. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta MT Biznes lub utraty danych będących w posiadaniu MT Biznes

  c. wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem.

  d. korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów MT Biznes.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. 
W przypadku otrzymania przez MT Biznes zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, MT Biznes jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. W celu uniknięcia wątpliwości MT Biznes podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny.

 

 

 

 

§ 4. Wymagania techniczne

 

Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia: połączenie z siecią Internet.

 

 

§ 5. Sposób porozumiewania się z użytkownikiem

 

MT Biznesk porozumiewa się z Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonu lub pisemnie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej pod adresem: www.laurum.pl/kontakt.htm

 

 

§ 6. Rejestracja i logowanie

 

1.      Przez prawidłowe zalogowanie się do Sklepu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.      Zalogowanie się jest możliwe:

a.       po zarejestrowaniu się przez Użytkownika, oraz

b.      dokonaniu aktywacji konta.

3.      Rejestracja polega na wpisaniu:

a.       Adresu e-mail Użytkownika,

b.      Hasła,

4.      Po przesłaniu danych, o których mowa w ust. 3, Użytkownik w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania się, na podany przez siebie adres email, otrzyma link aktywujący za pomocą, którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji.

5.      Po dokonaniu rejestracji, oraz aktywacji konta logowanie się do sklepu internetowego MT Biznes będzie polegało na wpisywaniu adresu email Użytkownika, oraz Hasła.

 

 

§ 7. Towary

 

1.      Użytkownicy po prawidłowym zalogowaniu się do sklepu internetowego MT Biznes mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w ofercie MT Biznes, w skład, których wchodzą:

- książki,
- produkty elektroniczne
- zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Towarami”

2.      Zakres dostępnych Towarów może ulec zmianie, w szczególności z powodu:

- rozszerzenia oferty Towarów,
- wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów.

 

 

§ 8. Wyszukiwarka

 

W celu złożenia zamówienia Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie konkretnych Towarów poprzez wskazanie jednej z następujących danych:

•         Imię i nazwisko autora,

•         Tytuł,

 

 

§ 9. Procedura składania zamówień

 

1.      Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik ma możliwość i obowiązek zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

2.      Sklep przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.      Dokonując zamówienia Użytkownik wybiera konkretne Towary, a następnie klika na ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.      W trakcie wyboru przez Użytkownika Towarów może on przejrzeć dotychczas wybrane Towary klikając na ikonę „Koszyk”.

5.      Jeżeli Użytkownik będzie chciał zrezygnować z niektórych wybranych przez siebie Towarów, powinien kliknąć ikonę „Usuń", przy towarach z których chce zrezygnować

6.      W przypadku zamówienia Pakietu (zestawu kilku Towarów) Użytkownik może zrezygnować ze złożonego zamówienia jedynie w odniesieniu do Pakietu jako całości zaznaczając Pakiet, a następnie klikając ikonę „Usuń”.

7.      Po dokonaniu wyboru Towarów Użytkownik powinien kliknąć w ikonę „Zamów towar”, a następnie powinien wpisać lub wybrać z wcześniej uzupełnionej listy:

- adres na który ma być dostarczone zamówienie,

- adres na który powinna być wystawiona faktura.

8.      Następnie Użytkownik powinien kliknąć w ikonę „Dalej” i wybrać jeden ze wskazanych tam sposobów zapłaty – dotyczy Użytkowników zalogowanych.

9.      Po dokonaniu wyboru formy płatności Użytkownik powinien kliknąć w ikonę „Dalej”, która umożliwia dostęp do całości informacji dotyczących zamówienia.

10. W celu potwierdzenia zamówienia Użytkownik powinien kliknąć „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

11. Jeśli Użytkownik wybrał formę płatności płatności PAYu, to zostanie przekierowany do strony Payu gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.

12. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane przez MT Biznes w ciągu 1-2 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez MT Biznes. Wyjątek stanowią produkty elektroniczne e-booki i audiodownload, do których odnoszą się postanowienia § 18 oraz § 19.

 

 

 

 

§ 10. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 

1.      Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszym Regulaminem zamówienia, jak również jego anulowania Użytkownik może dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu (22) 632-64-20 wew. 105 lub mailem wysyłając informację na adres zamowienia@mtbiznes.pl . Zmiany lub anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać jedynie do momentu wysłania przez MT Biznes zamówienia.

2.      Zmiany zamówienia mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w przypadku płatności on-line lub kartą kredytową. Zwrot należności dla Klientów, którzy dokonali płatności przelewem tradycyjnym w oddziale banku, na poczcie lub innym punkcie opłat nastąpi na konto podane przez Klienta drogą mailową wraz z dyspozycją anulacji zamówienia.

  1. Nie ma możliwości zmiany bądź anulowania zamówienia dotyczącego e-booka raz pobranego i uruchomionego na nośniku informacji w formie pliku PDF lub przeglądanego online.

  2. Postanowienia dotyczące anulowania lub zmiany zamówienia pozostają bez uszczerbku dla przysługującego konsumentom prawa zwrotu towaru określonego w § 17 Regulaminu.

 

 

 

 

§ 11. Cena

 

1.      Wskazana w momencie składania zamówienia cena Towarów jest wiążąca.

2.      Wskazane ceny Towarów:

a.       Podawane są w złotych polskich,

b.      Zawierają podatek VAT

c.       Nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia.

d.      Przekreślone ceny wyświetlane przy produktach w sklepie są cenami katalogowymi

 

§ 12. Koszty przesyłki

 

1.      Koszty przesyłki są następujące:

a.       Dla zamówień o wartości poniżej 149 zł (w cenach realizacji) – 13,00 zł

b.      Dla zamówień o wartości powyżej 149 zł (w cenach realizacji) - dostawa gratis!

2.      Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki jest dostępna także przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia.

 

 

§ 13. Płatności

 

1.      Dokonując zakupów w sklepie internetowym MT Biznes można wybrać następujące
płatności:

a.       Płatność przy odbiorze ( zapłata za przesyłkę następuje gotówką w momencie jej dostarczenia – bezpośrednio kurierowi)

b.      Bezgotówkowe płatności internetowe PayU.pl

c.       karta płatnicza: Karta VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych

d.      przelew on-line: mTransfer (mBank), Przelew24 (BZWBK), Płacę z Nordea (Bank Nordea), Pekao24Przelew (Pekao SA), Płacę z Inteligo (PKO BP Inteligo), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z BPH (bank BPH), Płacę z PKO BP (Bank PKO BP),ING Bank Śląski, Płać z iPKO, Przelew z Polbank, Przelew z Millennium, Przelew z Kredyt Bank, Przelew z BGŻ, Przelew z Deutsche Bank, Przelew z Raiffeisen Bank, Przelew z Citibank, Płać z Alior Bankiem

2.      Do serwisu PayU.pl przesyłane są informacje dotyczące: danych teleadresowych osoby składającej zamówienie (lub osoby dokonującej płatności), numeru zamówienia oraz końcowej wartości zamówienia (koszt towaru + koszt dostawy). Po pomyślnej autoryzacji należność za zamówienie zostanie pobrana i powiązana z zamówieniem.

3.      Wszystkie informacje o płatności przesyłane są za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Autoryzacja karty kredytowej oraz wszystkie informacje o karcie przekazywane są bezpośrednio pomiędzy klientem oraz serwisem autoryzacyjnym platnosci.pl.

4.      Korzystając z bezgotówkowej płatności internetowej PayU.pl Klient nie może zmienić zamówienia. Może natomiast anulować zamówienie i złożyć nowe, za które musi zapłacić ponownie. Nadpłata z pierwszego będzie klientowi zwrócona na konto w terminie 14 dni.

5.      Jeżeli klient zwraca towar to sam pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli nie ma towaru to Dział Obsługi Klienta MT Biznes poinformuje o tym klienta i udzieli informacji na temat możliwej daty dostawy i zaproponuje do wyboru:

a.       częściową realizację zamówienia

b.      rezygnację z całości zamówienia

 

 

 

 

§ 14. Realizacja zamówień

 

1.      Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamówienie opłacone przez Bezgotówkowe płatności internetowe PayU.pl zostanie wysłane w ciągu 48 godzin po wpływie pieniędzy na konto PayU.pl a zamówienie z formą płatności „płatność przy odbiorze” zostanie wysłane w ciągu 48 godzin po złożeniu zamówienia.

2.      W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia administrator poinformuje o tym Klienta. MT Biznes nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

3.      Stany magazynowe sklepu internetowego zmieniają się dynamicznie. W związku z tym informujemy, iż może zaistnieć sytuacja, w której zamówiony towar będzie niedostępny w chwili opłacenia bądź realizacji zamówienia. W takim przypadku MT Biznes dokona niezwłocznie zwrotu środków wpłaconych na poczet brakującego towaru.

4.      Zamówione przez Użytkownika Towary wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.      Użytkownicy mający dostęp do Sklepu z terytorium niebędącym w granicach RP, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

 

 

§ 15. Zastrzeżenia MT Biznes

 

1.      MT Biznes zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

2.      MT Biznes zastrzega sobie prawo do przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu sklepu internetowego, ze względu na prace konserwacyjne lub prace związane z jego modyfikacją.

3.      MT Biznes nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.

4.      MT Biznes nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b.      skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny która to spowodowała,

c.       bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,

d.      ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Towarów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.

 

 

§ 16. Procedura reklamacji

 

1.      MT Biznes ma obowiązek dostarczyć Towary bez wad.

2.      Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu, realizacji zamówień oraz wad technicznych zamówionego towaru.

3.      Reklamacje dotyczące zamówień prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@mtbiznes.pl

4.      Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez MT Biznes. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, MT Biznes
w terminie tym, powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.      MT Biznes niezwłocznie powiadomi Użytkownika o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

6.      W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Użytkownika Towaru 
do reklamacji należy dołączyć kserokopię faktury zakupu.

7.      Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta

 

 

 

 

§ 17. Zwrot Towarów

 

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu towaru na następujących zasadach:

1.      Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od:

a)                  dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta (lub przez osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik) – w przypadku Towaru na fizycznym nośniku

b)                 dnia zawarcia umowy – w przypadku e-booków

2.      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować MT Biznes o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy MT Biznes zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzecz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MT Biznes) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MT Biznes została poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności MT Biznes dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

5.      MT Biznes może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6.      Użytkownik powinien odesłać lub przekazać rzecz MT Biznes, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował MT Biznes o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.      Zwracany towar, wraz z dowodem jego zakupu, należy dostarczyć na adres MT Biznes Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

8.      Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.      Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Towarów w formie e-booka, jeżeli spełnianie świadczenia (umożliwienie pobrania e-booka) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MT Biznes o utracie prawa odstąpienia od umowy, a e-book został faktycznie pobrany.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 18. Warunki szczególne korzystania z Towarów elektronicznych

 

1.      Wszystkie Towary elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane bez wyraźnej zgody MT Biznes jest zabronione.

2.      Towary elektroniczne dostępne w Sklepie są zabezpieczone w celu korzystania z nich zgodnie z regulaminem. Szczegóły zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych Towarów.

3.      W przypadku niektórych Towarów zamawianych w Sklepie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. 

 

 

§ 19. Warunki szczególne korzystania z e-booków

 

1.      W przypadku e-booków sposobem dostawy zamówionego Towaru jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy, którego następowało będzie pobieranie lub przeglądanie online. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania Towaru, mając do wyboru kilka możliwości (np. przeglądanie online, pobranie pliku PDF,EPUB, MOBI ), z zastrzeżeniem, że nie wszystkie muszą być aktywne dla danego e-booka.

2.      Każdy e-book sprzedawany w Sklepie personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię, poprzez umieszczenie w jego pliku znaku wodnego na takie zabezpieczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego e-booka tego oznaczenia.

 

 

§ 20. Dane osobowe

 

1.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MT Biznes.

2.      MT Biznes uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, którzy jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, przez MT Biznes.

3.      MT Biznes zobowiązuje się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę bazy danych osobowych uzyskanych od Użytkowników, w szczególności do:

a.       zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem lub skopiowaniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b.      przetwarzania danych będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie upoważnianie, które zostaną zapoznane z treścią przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

c.       zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

d.      do zachowania ich w tajemnicy, w tym także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.

4.      Dla uniknięcia wątpliwości MT Biznes potwierdza, iż otrzymane dane osobowe Użytkowników wykorzysta jedynie w celu realizacji i obsługi zamówień.

 

 

§ 21. Polityka cookies

 

1.      Serwis www.laurum.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu www.laurum.pl MT Biznes Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c.       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d.      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e.       „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f.       „zewnętrzne” administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

7.      W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.      Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

§ 22. Własność przemysłowa

 

Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga etc. Zamieszczone na stronie należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

 

 

§ 23. Postanowienia końcowe

 

1.      Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.laurum.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.      MT Biznes zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane przez MT Biznes zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie księgarni internetowej MT Biznes.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4.      Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg. właściwości ogólnej.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.